ప్లాస్టిక్ పై సమరం కాలుష్య కోరలకు చెక్ నగరపాలక సంస్థ చర్యలు